मा. श्री. धात्रक हेमंत हरिभाऊ

अध्यक्ष

मा. श्री. लोढा हरिष बाबुलाल

उपाध्यक्ष
 

संचालक मंडळ

अ. क्र. संचालकाचे नाव पद
१. मा. श्री. धात्रक हेमंत हरिभाऊ अध्यक्ष
२. मा. श्री. लोढा हरीष बाबुलाल उपाध्यक्ष
३. मा. सौ. जातेगावकर रजनी जयप्रकाश जनसंपर्क संचालक
४. मा. श्री. गिते वसंत निवृत्ती संचालक
५. मा. श्री. भंडारी सोहनलाल मोहनलाल संचालक
६. मा. श्री. दायमा प्रकाश मोतीलाल संचालक
७. मा. श्री. डागा शिवदास मोहनलाल (सी. ए. ) संचालक
८. मा. श्री. गोठी अविनाश मूलचंद संचालक
९. मा. श्री. नहार सुभाष चंपालाल संचालक
१०. मा. श्री. जैन कांतीलाल भागचंद संचालक
११. मा. श्री. ठाकरे रंजन पुंजाराम संचालक
१२. मा. श्री. गिते गणेश बबन संचालक
१३. मा. श्री. साने विजय राजाराम संचालक
१४. मा. श्री. संचेती प्रफुल्ल बुधामल संचालक
१५. मा. श्री. पवार नरेंद्र (नंदुनाना ) हिरामण संचालक
१६. मा. श्री. बुरड महेंद्र मुळचंद संचालक
१७. मा. श्री. धाडीवाल संतोष मांगीलाल संचालक
१८. मा. श्री. सोनजे अशोक (आबा ) श्रावण संचालक
१९. मा. श्री. चौधरी भानुदास नारायण संचालक
२०. मा. सौ. छाजेड शोभा जयप्रकाश संचालक
२१. मा. श्री. दिवे प्रशांत अशोक संचालक
२२. मा. श्री. आनंद अजित बागमार तज्ञ संचालक
२३. मा. श्री. प्रकाश विश्वनाथ क्षिरसागर तज्ञ संचालक
२४. मा. श्री. कुलकर्णी त्रिगुण अरविंद सिईओ

 

Quick Links

ठेव योजना

Copyright © namco-bank. All Right Reserved. | Designed & Developed By : Xposure Techmedia Pvt. Ltd.