मा. श्री. गिते वसंत निवृत्ती

अध्यक्ष

मा. श्री.डागा शिवदास मोहनलाल 

उपाध्यक्ष
 

संचालक मंडळ

अ. क्र. संचालकाचे नाव पद
१.

मा. श्री. गिते वसंत निवृत्ती

अध्यक्ष
२. मा. श्री. डागा शिवदास मोहनलाल  उपाध्यक्ष
३. मा. श्री. नहार सुभाष चंपालाल जनसंपर्क संचालक
४. मा. श्री. धात्रक हेमंत हरिभाऊ संचालक
५. मा. श्री. भंडारी सोहनलाल मोहनलाल संचालक
६. मा. श्री. लोढा हरिष बाबुलाल संचालक
७. मा. श्री. बुरड महेश मूळचंद संचालक
८. मा. श्री. गोठी अविनाश मूलचंद संचालक
९. मा. श्री. ठाकरे रंजन पुंजाराम संचालक
१०. मा. श्री. जैन कांतीलाल भागचंद संचालक
११. मा. सौ. जातेगावकर रजनी जयप्रकाश संचालक
१२. मा. श्री. गिते गणेश बबन संचालक
१३. मा. श्री. साने विजय राजाराम संचालक
१४. मा. श्री. संचेती प्रफुल्ल बुधामल संचालक
१५. मा. श्री. पवार नरेंद्र (नंदुनाना ) हिरामण संचालक
१६. मा. श्री. सोनजे अशोक (आबा ) श्रावण संचालक
१७. मा. श्री. धाडीवाल संतोष मांगीलाल संचालक
१८. मा. श्री. दायमा प्रकाश मोतीलाल संचालक
१९. मा. श्री. चौधरी भानुदास नारायण संचालक
२०. मा. सौ. छाजेड शोभा जयप्रकाश संचालक
२१. मा. श्री. दिवे प्रशांत अशोक संचालक
२२. मा. श्री. आनंद अजित बागमार तज्ञ संचालक
२३. मा. श्री. करण जयंत ससाणे तज्ञ संचालक
२४. मा. श्री. दिक्षित विश्राम दत्तात्रय सिईओ

 

Quick Links

ठेव योजना

Copyright © namco-bank. All Right Reserved. | Designed & Developed By : Xposure Techmedia Pvt. Ltd.