महाराष्ट्र राज्याच्या परिपत्रकानुसार २८ सप्टेंबर ची सुट्टी रद्द करण्यात आली आहे. त्या ऐवजी २९ सप्टेंबर ला ती सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. नामको बँकेच्या सर्व शाखा उद्या सुरू असतील व २९ सप्टेंबर रोजी बंद रहातील. बँकेच्या ग्राहकांनी याची नोंद घ्यावी- नामको बँक .

बँकेत ग्राहकास स्वतंञ्यरीत्या / एच यु एफ़ / संयुक्‍तरित्या / ट्स्‍ट / नोदणीकृत संस्था इत्यादींना बचत खाते उघड्ता येते. यामध्‍ये आर्कषक सोईसुविधाचा कुठ्लेही अतिरिक्‍त शुल्‍क न घेता प्रभावीपने ग्राहक आपले बचत खाते वापरु शकतात. बँकेने ग्राहकास ए टी एम कार्डची सुविधा ही विनामुल्य उपलब्‍ध करुन दिलेली आहे. ए टी एम कार्दद्वारे ग्राहक आपल्या सोईनुसार दिवसाला २५,०००/- पर्यत रक्‍कम काढू शकतो. त्याच प्रमाणे एस एम एस बँकिंग सुविधेनुसार ग्राहकास वेळोवेळी एस एम एस अलर्ट मिळतात. यासाठी ग्राहकांना कमीत कमी रुपये ३००/- खात्यामधे शिल्‍लक असणे आवश्‍यक आहे. व चेक बुक ग्राहकाने घेतले असल्‍यास रुपये ५००/- व इ सी एस सुविधेचा लाभ घ्‍यावयाचा असल्यास रुपये २०००/- असणे आवश्‍यक आहे. यासाठी ग्राहकाने खाते उघडण्याच्या अर्जा सोबत आवश्‍यक त्या कागदपत्रांची पुर्तता करुन आपल्‍या नजिकच्‍या शाखेत अर्ज दयावा.

 

Quick Links

ठेव योजना

Copyright © namco-bank. All Right Reserved. | Designed & Developed By : Xposure Techmedia Pvt. Ltd.