महाराष्ट्र राज्याच्या परिपत्रकानुसार २८ सप्टेंबर ची सुट्टी रद्द करण्यात आली आहे. त्या ऐवजी २९ सप्टेंबर ला ती सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. नामको बँकेच्या सर्व शाखा उद्या सुरू असतील व २९ सप्टेंबर रोजी बंद रहातील. बँकेच्या ग्राहकांनी याची नोंद घ्यावी- नामको बँक .

क्रं. नाशिक मधील एटीएम केंद्र क्रं. नाशिक मधील एटीएम केंद्र
१. सातपूर १०. पंचवटी
२. टिळकवाडी ११. गंगापूररोड
३. अंबड १२. रविवारपेठ
४. पवननगर १३. नाशिकरोड
५. आडगांव नाका १४. अशोका मार्ग
६. मुंबई नाका १५. आनंदवल्ली
७. म्हसरुळ १६. गोविंद नगर
८. कॉलेज रोड १७. हनुमान वाडी
९. मखमलाबाद १८. जुने नाशिक
क्रं. नाशिक बाहेरील एटील केंद्र क्रं. नाशिक बाहेरील एटील केंद्र
१. सायखेडा ७. दिंडोरी
२. भगूर ८. पेठ
३. धुळे ९.  
४. गोंदे दुमाला १०. त्र्यंबकेश्वर
५. देवळा ११. औरंगाबाद
६. घोटी १२. अभोणा

 

Quick Links

ठेव योजना

Copyright © namco-bank. All Right Reserved. | Designed & Developed By : Xposure Techmedia Pvt. Ltd.