तपशिल व्याज दर
एनआरए बचत खाते ४%
एनआरए चालू खाते --

एनआरए बचत ठेव खाते सीआरआयप्रमाणे १३ नोव्हें २०१४ पासून

कालावधी व्याजदर
१२० महिने १५ महिने वर ८.२५%
 

एनआरए व एनआरआय बचत तसेच चालू खाते उघडण्यासाठी खालील शाखांमध्ये संपर्क करावा.

  • धनवर्धिनी शाखा
  • टिळकवाडी शाखा
  • देवळाली शाखा

Quick Links

ठेव योजना

Copyright © namco-bank. All Right Reserved. | Designed & Developed By : Xposure Techmedia Pvt. Ltd.